Annuleringen en regels voor gebruik

+31 6 18810235

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering is de deelnemer een vergoeding verschuldigd aan De Rooftop Rotterdam

De annuleringsvergoeding is als volgt:

 • Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de deelnemer geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum: 20% van de overeengekomen omzetgarantie.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen omzetgarantie
 • Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum: 80% van de overeengekomen omzetgarantie.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen omzetgarantie.

 

Het doorgeven van het definitief aantal personen voor een events tot 5 dagen van te voren.

Regels m.b.t. evenementen en gebruik geluidsapparatuur

 • Indien de gehuurde geluidsapparatuur op verkeerde wijze dan wel onrechtmatig wordt gebruikt en hiervan schade ondervindt zal herstel dan wel vervanging in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
 • Ook heeft de gebruiker(s) de verantwoordelijkheid de apparatuur te beschermen tegen schade door toedoen van derden en houdt deze toezicht op het consumeren van drank van zichzelf ofwel van derden.
 • Opbouw dient op de dag in overleg te gebeuren binnen een tijdsbestek van een aantal uur. Afhankelijk van de grootte van de partij. Allemaal tegelijk. De volgende dag dienen de spullen eveneens in overleg maar voor het middaguur weer zijn opgehaald.
 • Voor elke extra afzonderlijke afspraak, levering waarbij er iemand op locatie aanwezig moet zijn voor een event wordt € 50,00 per keer in rekening gebracht
 • In de ruimte kan i.v.m. beveiliging geen rookmachine worden gebruikt.
 • Kosten voor het uitrukken van de brandweer worden doorberekend.
 • Afgeleverde goederen voor partijen binnen het gebouw in de hal zijn voor risico van de gehuurde partij.
 • Confetti mag niet worden gebruikt. Kosten door schade van confetti worden doorberekend.

Regels m.b.t. het gebruik bij kale huur van de ruimte “De Rooftop Rotterdam”

 • De keuken als wel de apparatuur dienen schoon en in goede staat te worden achtergelaten.
 • Schade als toedoen van onrechtmatig gebruik zal worden doorberekend. Prullenbakken leeg en vuilniszakken weggegooid anders zijn hier extra kosten aan verbonden: €150.
 • De ruimte dient direct na de partij te worden opgeruimd zodat de schoonmaak kan worden uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn worden er €200 euro extra kosten doorberekend.
 • Afval zal in geval van verhuring zal zelf worden afgevoerd door de gehuurde partij. Zo niet dan zullen hier extra kosten voor worden doorberekend: €150.
 • Een afgesproken partij kan niet zonder overleg worden verlengd of vervroegd. Hiervoor zullen in overleg naar rato extra kosten worden berekend.
 • Bij buitenproportionele breuk aan glazen worden deze doorberekend. Een deposit van € 500 kan worden gevraagd voor een partij.
 • Extra kosten worden doorberekend € 50 per keer wanneer er vaker dan 1x naar de locatie moet worden gegaan voor het leveren van spullen.

De gehuurde partij zorgt voor minimaal 3x beveiliging.

1- bij de deur beneden en
2- bij de deur boven en
3- op het terras/ binnen

De beveiliging en de hurende partij zorgt:

 • Dat er geen glazen/ drank in het trappenhuis meegenomen worden. Drankjes naar het terras mogen wel.
 • Dat de toiletten worden schoongehouden gedurende de avond en eindschoonmaak en geen glaswerk naar binnen.
 • Dat de entree deur van het gebouw op de juiste manier wordt gebruikt en er geen voorwerpen tussen worden geplaatst om deze open te houden. Schade door onrechtmatig gebruik worden doorberekend bij de hurende partij.
 • Dat alleen mensen worden toegelaten die bij het evenement horen en direct de lift nemen naar de 9de verdieping en visa versa. Dus geen gasten in het trappenhuis.
 • Mocht er desalniettemin toch drank of anderszins vervuiling in de hal/ lift op de grond worden aangetroffen zullen de schoonmaakkosten ad € 200 extra worden doorberekend om het trappenhuis schoon te maken.
 • Dat alle ruimtes inclusief terras in de exacte staat/ indeling worden opgeleverd voor de volgende partij de dag daarna.

 

Laatste update van deze voorwaarden voor verhuur, verbruik en annulering: 24 juni 2024.

Scroll naar boven